maanantai 7. joulukuuta 2015

Tilan saamisesta tunteidenmukaisuudelle

Tunteidenmukaisuudelle saa helpoiten tilaa ohjeella "Elä ja anna toisten elää", ks. http://opisuomalaisuus.blogspot.fi/2013/11/ela-ja-anna-toisten-elaa.html ja  .http://finnishskills.blogspot.fi/2012/10/live-and-let-others-live.html .
Toisaalta tilaa voivat antaa edesottamusten ymmärrettävyys, ks. World is of love (a mechanical model) http://healthilymoral.blogspot.fi/2011/08/world-is-of-love.html , ja sympaattisuus sekä niiden kannatettavuus yhteiskunnassa, ks. http://finnishskills.blogspot.fi/2013/04/rationally-grounded-moral.html . Samoin linjauksen onnellisuus, menestyksellisyys ja saavutukset, ks. esim. http://opisuomalaisuus.blogspot.fi/2014/03/terveet-elamantavat.html , http://nopeaoppisuus.blogspot.fi blogin alun ohjeet, ja http://onnistumisiapain.blogspot.fi .
Yhteiskunnan sivistyneet ratkaisut ovat yleensä mietittyjä sen kannalta, että mahdollisimman moni saisi vapaasti valita mieleisensä tunteidenmukaisen onnellisen elämän, esim. haaveammtin, vaihtaa ihmissuhteita ym ympyröitä kuten toivoo.
Jos yhteistä kiueltä ei löydy, voi piiloutua kahvin ja pula suojiin tai musiikille toivotun tuntevuuden suojiin, seuranpitoon ja tavallisiin kivoihin tekemisiin sekä kotioloihin, yksinäisyyden tuomaan vapauteen ja rauhaan, ja pulassa toki uskontoihin, sivistykseen, terveisiin elämäntapoihin, yhteiskunnan tukeen.
Jos haluaa vakituisesti tilaa tunteenomaisille mielipiteille, on väliä sillä, millä tyylillä ilmaisee itseään, ettei puhu tunteista tai käytä tunteenomaista tyyliä henkilöille, jotka eivät ymmärrä sellaisia tunteita yhtään, ja taas puheen tasolla turvata johonkin yleisesti kannatettuun perspektiiviin, joka näkee tunteiden ja kauniiden arvojen arvon, kuten sivistys, taide, uskonto, osa ammattialoista, monet harrastukset, kulttuuri, iso osa median ohjelmista.
Kuuluisan suomalaisen säveltäjämestarin Jean Sibeliuksen syntymästä on huomenna 150 vuotta. Sibeliuksen sävelmistä saa vaikutelman, että hän osasi luoda tilaa olla tunteva: osin luonnon suojissa: tianen oksalla, kosken pauhu, mäntyjen huojunta tuulessa, osin uskonnon, osin yhteisön sivistyneen kulttuurin arvojen ja viisaiden käytäntöjen suojissa, osin taiteen hyvälaatuisuuteen pyrkimisen, osin pienemmän kotipiirin omissa oloissa elämisen, "Elä ja anna toisten elää" ohjeen tyyppisen ja ruuan ja kai uskoonon suoja tuomassa suojaisassa piirissä ja samoja asioita arvostavien hyväntahtoisessa tekemisille tilaa antavassa seurassa ja moraalin sekä moraalisen tunnevireen tuomassa yhteiskunnallisessa suojassa (esim. En etsi valtaa loistoa).
Moraalin ja yleismaailmallisen hyvän tahdon suojissa saa myös vapaasti olla, elellä, olla tunteva, tehdä monenlaista kivaa ja rakentavaa, oman mielen mukaista, ks. http://healthilymoral.blogspot.fi .
Arkijärkinen ajattelu ottaa helpommin huomioon, tunteet, tunnelmatajun ja kunkin omat näkökulmat, tekemisentavat, näiden erot ja sosiaaliset kuviot. Arkijärkistä ajattelua voi oppia lukemalla ajattelukurssini http://pikakoulu.blogspot.fi/2011/11/ajattelukurssi.html tai luettamalla sen muilla ja lukemalla samaa blogia muutenkin (plus linkillä löytyy videoita aiheesta http://www.youtube.com/khtervola soittolista Rationality of feelings).
Tietokoneet voivaat nähdä tunteville rinnasteisina ja niille voidaan opettaa sekä järki että moraali kannattavuuperusteisesti niin, ettei niitä kannata jättä pois, vaikak haluaisi sotakoneen, ks. http://feelingcomputers.blogspot.fi .
Tämä blogi kertoo tulevaisuudenparatiisin mahdollisuudesta ja sen tiellä olevien esteiden purkamisesta.

keskiviikko 25. marraskuuta 2015

Intiaanihevonen

Tämä on jonkinlainen klishee hevosen ja ratsastajan saumattomasta yhteistyöstä. En malta olla kokeilematta, saisinko sen onnistumaan, opetettua hevosista pitäville. Tässä vain elementtejä, joista sen rakentaa.
Lapsi istuu liian jäykästi satulassa, koska häntä itseään komennellaan liian koulua arvostavaan tapaan. Tarttisi sallia vapaa-aikaa ja omalla tavalla tekemistä sekä tunteiden ja kokemuksellisten asioiden kuuntelua, tilaa niille. Liikunnallisia lahjoja oppii ohjeistani http://liikuntaa.blogspot.fi/2015/06/liikunnan-innon-ja-energisyyden.html ja http://liikuntaa.blogspot.fi/2013/01/liikkumistapaohje.html sekä http://happinesstipsblog.blogspot.fi/2015/05/meditation.html .
Elämässä tarttisi kiinnittää muun muassa huomiota eri mielialojen ja tekemisentapojen vaikutukseen siihen, miten hyvin tekeminen sujuu. Sekä siihen, millaisten asioiden varaan hyvin sujuvia tekemisentapoja ja hyviö mielialoja rakentaa. Sitten ratsastaessa antaa tilaa sekä hevosen liikkeille liikunnallisuuden kannalta että sen hyville tekemisentavoille ja positiivisille mielialoille, mitä ratsastamiseen liitty, sekä yhteispelissä sosiaalisille tuntemuksille huomiota ja tilaa, ja omassa liikkumisessaan kokemuksellisuudelle ja hyvile tekemisentavoille.
Hevonen kommunikoi pitkälti elekielellään, esim. ajatuksia ilmeillään ja olemuksellaan, mitä ymmärtää tunnelmatajun kautta kuin taideteosta joka vaihtuu hetkestä toiseen. Ylkeensä eläimet kommunikoivat tekemisentavoilla ja elämäntavan pätkillä ja eläimen kanssa juttelevan kuuluisi miettiä, mitä huomaan selvään tällä tekemisentavalla, jota eläin käytti, tällä elämämntavalla eläessäni ja tehdessäni, mitä tulee mieleeni siitä vinkkelistä. Se on eläimen viesti. Sitten tehdessään ja elellessään tulisi sallia tilaa variaatioille tekemisentavoissa ja tyyleissä sekä elämäntavoissa: käyttää niitä silloin, kun ne hyviltä johonkin vaikuttavat tai kun josskin on kiva niitä rakentavasti kokeilla, etenkin, jos ystävällinen eläin on juuri käyttänyt niitä, niin oppii paljon uutta ja kommunikaatio ratsun kanssa nousee uudelle asteelle.

Maailmanrauha

Oikeastaan on niin, että suomalaisten taidot, suomalainen kulttuuri luo tien kestävään pysyvään maailmanrauhaan. Hyvin pitkälle pääsee jo ohjeella "Elä ja anna toisten elää!", ks. http://opisuomalaisuus.blogspot.fi ja http://Finnishskills.blogspot.fi , etenkin kun sen yhdistää kokonaiskuvalliseen terveeseen järkeen ja järkiperusteiseen moraaliin, ks. samat blogit.

Terve maailma on ideaali, joka on kaikille hyödyllinen ja jossa on paikkansa yksittäisten tahojen tarpeille ja vahvuuksille.

http://paratiisiteoria.blogspot.fi/2015/05/kaikki-linjaukset-yhteen-sovitettuina.html
http://pikakoulu.blogspot.fi/2015/05/eri-lahestymistapojen-kokoaminen-yhteen.html
Jos on maailmanrauha tavoitteena, niin eui sitä saavuteta seisomalla tumput suorina ja antamalla pahan painaa muut lyttyyn. Tarvitaan tervehenkistä oikeudenmukaisuuden ja yhteisen edun, esim. tulevaisuuden elämän,mhadollisuuksien ja terveen elinympäristön puolustamista, tarpeen tullen voimakeinoin. Mutta se on hiukan eri asia kuin sota, koska sen oikeat tavoitteet ovat toiset. Se ei ole pienten ryhmien myttyyntyneisyyden tuotosta vaan kokonaisuuden suorimista paremmalle tolalle mahdollisimman viisaastija tervehenkisesti. Se on siis kestävän maailmanrauhan osa eikä sen vastavoima. Asiat pysyvät tervehenkisemmällä tolalla, kun osapuolet ovat varsin suvereeneja ja puolustautumaan kykeneviä mutteivät piittaamattomia kokonaisuuden edusta.

maanantai 9. marraskuuta 2015

Ihmiskunnan tulevaisuus ja suurten systeemien kehitys

Ihmiskunnan tulevaisuus ja teknologisoitumisen vaikutukset

Teknologia kehittyy vikkelään ja muuttaa yhteiskuntia. Niinpä nykyihmistä askarruttaa, millaiseksi maailma on pitkällä aikavälillä muuttumassa. Tämä kirjoitus pyrkii antamaan positiivisen vastauksen tuohon kysymykseen sekä helpohkoja jaotteluita, joilla näitä kysymyksiä ajatuyksissaan jäsentää.
Maailma on muuttunut niin vikkelään, etteivät käytännöt ole ehtineet sopeutua vaan ne vielä etsivät uomiaan. Saati sitten että olisi löydetty lopullinen paras ratkaisu siihen, miten järjestää maailma käytäntöineen ja arvoineen.
Maailmassa ovat uutena piirteenä suuret systeemit, siis yhteiskunnan rakenteet sekä tehtaat jne., ja rakennettu ympäristö.
Luonnollisiisn elämän elementteihin ihmisen reaktio on luonnollinen ja oikeaanosuva. Keinotekoisiin elementteihin ihmisen reaktio on edelleen luonnollisiin virikkeisiin sovitettu ja niin tarvitaan korjaus, järki, jonka avulla suhtautua viisaasti keinotekoisiin elementteihin elinympäristössä. Järjen tehtävänä on rakentaa paikkansa pitävä maailmankuva, joka sisältää myös suuret systeemit ja rakennetun ympäristön ja jonka avulla ohjata toimintaansa ja yhteisön toimintaa viisaasti.
Systeemit, rakennettu ja luonnollinen voidaan rinnastaa toisiinsa, kun tarkastellaan niitä hyvin yleisellä tasolla. Niillä kullakin on oma toimintansa ja paikkansa maailmassa. Toiminnalla on tiettyjä perusedellytyksiä, joista huolehtiminen muodostaa tuon elementin tarpeet maailmassa. Esim. tehdas tarvitsee kunnossa olevia koneita, joilla on hyvä tehdä työtä, sekä työvoimaa, jonka kunnossa pysymisestä huolehtivat inhimilliset arvot ja vastuuntuntoisuus.
Uutta kehitettäessä on tyypillistä, ettei se vielä ole löytänyt paikkaansa maailmassa. Syntyy tuon uuden asian näkövinkkelin muodostama osittaisperspektiivi, joka ei huolehdi muista asioista ainakaan riittävän hyvin. Jotta osa sopisi kokonaisuuteen, tarvitaan kokonaiskuva, josta näkee tuon asian paikan maailmassa. Esim. teknologian kehitys, ympäristöongelmat ja ekologinen kokonaiskuva maailmasta.


Katso http://www.angelfire.com/blues/systeemiteoria/ihminen.html

torstai 15. lokakuuta 2015

Tunteidenmukaisuudesta käytännössä

Yleensä sellaiset asiat, mitkä itse ymmärtää elämässä voimaannuttaviksi, hyväksyvät muutkin sinulta, kunhan et edellytä, että he myös ymmärtäisivät niitä kovinkaan paljoa.
Kommunikaatiossa on toisten vaikea ymmärtää kokemuksellisen kielen juttuja, joista heillä itse ei ole samanlaisessa muodossa kokemusta, siis esim. tunneilmaisua. Parempi silloin on palata parikymmentä vuotta nuoremman tai minkä ikäisen onkaan, perspektiiviin ja kommunikaatiotapaan niin taitoerot saavat paremmin tilaa.
Käytännössä tilaa tunteidenmukaisuudelle tuo vapaus, jota eniten tuo "Elä ja anna toisten elää"-ohje, josta enemmän blogissani http://opisuomalaisuus.blogspot.fi/2013/11/ela-ja-anna-toisten-elaa.html . Lisäksi hyvin sujuvat ihmissuhteet, joissa erilaiset tekemisesi rinnastuvat toisten omiin tekemisiin, tekevät tekemisesi luonnollisiksi osiksi elämää ja kai myös luonnollisiksi tukea World is of love (a mechanical model) http://healthilymoral.blogspot.fi/2011/08/world-is-of-love.html .
Tunteva tyyli, jos se on samaan aikaan vahva ja toimiva sekä kunnollista asiakeskustelua häiritsemätön, tulee kai hyväksytyksi helpommin. On olennaista tajuta, että joillekin sosiaaliset vaikutelmat, äänensävyt yms ovat mömmöä, josta ei ota selvää millään, vaan jonka he kokevat häiritsevän asiakommunikaatiota olennaisesti ja näin, vaikka he itse periaatteessa kannattaisivat tunteille tilaa elämässä.
Huomioonottamisen tarpeista kannattaisi ehkä lukea tämä http://yksinaisille.blogspot.fi/2013/09/huomioonottavaisuudesta.html .

tiistai 8. syyskuuta 2015

Mikä tekee onnelliseksi - ikä, taito ja elämänsisältö

Kun olen ollut kiinnostunut maalaamisesta, osin uskonnostakin ja asunut matkailupaikkakunnalla, niin tuntuu, että olen tavoittanut jotakin vanhojen ihmisten näkökulmaa, joka on tavallaan viisas mutta niin paikoillaan oleva, että jättää elämänlaadun huonoksi. Nuorempana toimeliaani syntyy halu ymmärtää elämän ilmiöitä ja maailmaa, mistä vanhuuden kaipaus hienouksiin juontaa juurensa, mutta ilman tuota käytännön elämän virtaa, käytännön toimeliaisuude, aistirikkauden ja liikunnan tasoa elämä jää tyhjäksi, kuin ideaa ja onnea vaille.
Sen sijaan runot tuntuvat opettavan, miten elää sisällyksekästä käytännön elämää, jota vauhdikkuus parantaa paljon. Kaipa seikkailuromaanitkin.
Niin kuin jokaisella on eri lempiruoka eikä toisen lempiruuan syöminen tuo hyvää mieltä, niin on ikäkausilla, taitotasoilla ja elämäntilanteilla ja erilaisilla luonteenlaaduilla kullakin eri mieltymykset, eri onnen lähteet eikä tärppien kopioiminen muilta tuo onnea, ei edes vaikka satsaisi siihen paljon. Ihan vain yleisellä tasolla että vaikka jotakin miellyttävää liikuntaa, voi ohje sopia kaikille, muttei tarkan liikuntalajin tai tarkan määrän ja tekemisentavan osalta. Vaikka onhan tekemisentavoissa juuri noita eroja, että mikä sopii mihinkin tarkoitukseen.
Ehkä joku nimesi elämän perusvirran kouluksi, ja niin se toisten toimesta jotenkin jäi pois, kun koulu oli käyty, ylitetty se osaamisen taso ja ikäkausi?

lauantai 5. syyskuuta 2015

Tunteidenmukaisen elämän hahmotustavoista

Miten tunteidenmukaisessa elämässä sitten hahmotetaan asiat? Käsittääkseni terveiden elämäntapojen mukaisina kokemuksellisina kokonaisuuksina siten kuin runissa on tapana, vaikkapa vanhoissa japanilaisissa Basho n runoissa.
Kanssa on tuollainen teksti vahvojen tunteiden kanssa elämisestä, jonka tässä joku päivä kirjoitin:

"Surusta ja muista vahvoista tunteista
Jos jäsentää havaintojaan kuivan teoreettisesti tai rakennetun ympäristön tapaan jäsentäen, elämä jää jotenkin ohueksi ja sen rytmit keinotekoisiksi ja niin sen virta ei jaksa kantaa suuria tunteita vaan ne heittelevät holtittoman oloisesti. Jos sen sijaan elää käytännön elämää käytännönläheisesti hahmottaen aistit auki ja kroppa urheilulliseen tapaan lihakset vahvoina kantaen, niin elämän perusvirta on vahva ja sen rytmeissä on paljon variaatioita tilanteen mukaan, ja niin vahva tunne onkin elämän vire vähän niin kuin sää, eikä holtittomuutta tuova tekijä. Silloin vahvat tunteet eivät tunnu hankalilta vaan elämän suuriin kysymyksiin liittyviltä luonnollisilta tavoilta kokea ne ja elää vahvasti."

Koiran kanssa miettyä täyden tunteidenmukaisuuden mahdollisuudesta

Vaapukka: - Jos koiraa masentaa, niin ei mikään tai se, että täytyisi olla täysin tunteidenmukainen maailma, jossa olisi onnellista elää, eikä vain ole. Kuinka se korjata?
Tunteidenmukainen kuin ritari ja neito tapaisivat toisensa linnanpihalla, molemmilla vaiun hyvä olla. Mutta niin positiivisten tunteidemukainen kaikessa kaikilla elämänalueilla koko ajan.

Minä: Jollei olisi sääntöjä siitä, mietn olla sosiaalinen, olisi vain linnanneiudon ja ritarin mieltymys tekemisissä olemiseen, vaihteluun, yhteiseen puuhailuun ja "Elä ja anna toisten elää!"-ohje arkijärkisenä versiona, eikä sosiaologin tai miesroolin tms antamia sääntöjä siitä, miten elää. Ja olisi muutkin ihmissuhteet niin, koko elämän ja yhteisön elämän kirjo.

Vaaåukka: - Tarvittaisiin myös tunteidenmukaisuus tekemisissä. Se olisi kuin metsänbeläin kaivaisi koloa tai jahtaisi häntäänsä.

Minä: Tunteet näyttävät tietä hyviin tekemisentapoihin, kuin ontuva versus onnellisesti astuva, kuin taitava versus rävelö, kuin hyväntahtoinen elämänviisas versus toraileva epäviisas, kuin Haaveammattiin-blogini lahjaohjeessa, kuin workandfreetime.blogspot.fi blogini vapaa-ajan tunteidenmukaisuuden hyöty tekemisille, kuin vaistoluontomme tuoma tavoitteiden, mielekkyyden, moraalin ja tunteiden sekä tehon ja laadun yhteys. Ja luonnostaan soljuva rytmi tekemisestä toiseen, tilanteesta ja ajanhetkestä toiseen, aistimuksista toisiin, liikkestä toisiin.

Mites tuossa sitten tekemisten mielekkyydet? Tämän blogin kirjoitus "Paratiisissa on käärme" kertoo kannattavuusperusteisesta moraalista, siis mm siitä, mistä tekijöistä riippuu se, mikä osapuoli on vahvin, rakenteiden vahvuudesta siis ja kokoniaslinjauksen mielekkyydestä, sen laadusta. "Elä ja anna toisten elää" on hyvä ohje yhteiskunnan taslla ja kansainvälisissä suhteissa. Se tuo sekä rauhaa ja kukoistusta että usein myös asemaa ja vaikutusvaltaa, kun ratkaisuehdotukset sopivat hyvin kaikille osapuolille. Kannattavuusperusteinen moraali kertoo myös työelämän mielekkyyksistä ja Haaveammattiin-blogini pyrkii huojentamaan yksilön osaa. opisuomalaisuus.blogspot.fi blogini ajattelukurssi tuo tervettä järkeä ja auttaa siten sovittamaan erilaisten ihmisten ja tahojen näkemykset yhteen.

torstai 3. syyskuuta 2015

Ulkomaiden huonoista puolista

Sen, mitä olen viime vuosina ollut harrastunut ulkomaista, siitä miten elää hyvää elämää heidän tapaansa, ei ole kovin taitavaa vaikutelmaa jättänyt vaan on syntynyt kuva, ettei elämä useassa ihan arvostetussakaan kulttuurissa ole kovin onnellista. Ulkomaat usein kehuvat lämpöä, ruokaa, viiniä, seksiä ja ihmissuhteita sekä lis'ksi tuntuu heidän elämässään olevan koulua, työtä, aineita ja konflikteja niin maiden kuin yksilöidenkin välillä. Nuo hyviksi mainostetut puolet ovat suomalaisesta vinkkelistä katsottuna sellaisia, että niihin hukutetaan suru, jollei elämä mene niin kuin toivoisi. Jos on vaikka se olo, ettei oikein saa, mitä haluaisi, niin menee syömään tai juttelee jonkun ystävällisen kanssa. Ja lämpö vasta helppo on, jos osaa ilmaston. Koulu ja työ ovat niitä mörköjä, joista suomalainen kulttuuri suo jotakin vapautta, ettei yksilö menisi liian littuun. On merkki siitä, että ihminen on aivan pulassa, jos aineet tuntuvat parhaalta vaihtoehdolta tai elämän kevennykseltä. Suomalaisella sen sijaan on elämäntaitoja: lähtee vaikka retkelle tai tapahtumaan, harrastaa jotakin, laittaa radion soimaan, niin on parempi meininki ilman aineita. Myös sosiaaliset suhteet tuntuvat Suomessa olevan parempi "Elä ja anna toisten elää!"-ohjeen myötä. Onko kyse siitä, että suomalainen, kenties sään ja luonnon myötä, kaipaa parempaa elämää ja ulkomaalainen taas on turtunut kuin surullinen, tyytynyt osaansa kuin kipeä. Silloin haluaa yhteiskunnankin paremmalle tolalle, jolloin on paljon vaihtoehtoja siitä, mitä kivaa keksisi, jos on hetki vapaa-aikaa tai vaikka ilta käytössään. Ja suomalaisen yhteiskunnan järkiperäisyys tuo sosiaalidemokraattien myötäkö pehmeät arvot arvpstetuiksi kovassa maailmassa, jolloin on lomaa, työn kehittämistä, joustoja, yksilön äänen kuuntelemista, erilaisuutta ymmärtämään pyrkivää kommunikaatiota yms. Säätä lukuunottamatta, ja se voi olla olennainen, nämä ovat taitoja, joita voisi vaalia myös ulkomailla ja saada ihan yhtä suuren hyödyn siellä.
Terveistä elämäntavoista http://opisuomalaisuus.blogspot.fi/2014/03/terveet-elamantavat.html
Onnesta http://happinesstipsblog.blogspot.fi
Vapaa-ajan hyödyllisyydestä työlle http://workandfreetime.blogspot.fi
"Elä ja anna toisten elää" ohje niin yhteiskuntaan, kansainvälisiin suhteisiin kuin ryhmien välisiin suhteisiin ja ihmiskontakteihin http://opisuomalaisuus.blogspot.fi/2013/11/ela-ja-anna-toisten-elaa.html
Arkijärkinen kokonaiskuvallinen ajattelu http://pikakoulu.blogspot.fi
Moraaliseksi ryhtymisestä http://healthilymoral.blogspot.fi

Viileän lämpötilan vaikutuksia sinällää ovat keskeltä mahan seudulta spontaanit liikkeet ja sen seuraus, että liikkeet ovat keskustasta hienoviritteiset ja sosiaalisen silmän hahmotuksen tapaisella tavalla niistä saa hienoviritteisen koordinaation tekemisentavoilleen ja elämäntavoilleen, elämänsä rytmille ja tunteidenmukaisuudelle sekä kai paremman tunnelmatajun, millä hahmottaa monimutkaiset kokonaisuudet, etenkin maisemat ja filosofiset perspektiivit. Niitä siis jos kaipaa, niin kannattaa liikkua ulkona aamulla kun on viileää. Viileä sopii niin liikkumiseen kuin liikkeelle lähtemiseen ja tekemään ryhtymiseen, jos osaa viileässä elämisen niin hyvin, että tietää omasta kokemuksesta liikkumisen ja vauhdikkuuden tuovan hyvää oloa ja terveyttä.
Varsinaisesti Suomen säissä talvikauden ja kesän välinen ero on kuitenkin se, mikä saa kaipaamaan parempaa ja mankumaan yhteiskuntaan paremman elämän mahdollisuuksia ja tarttumaan niihin, vaalimaan niitä, kun niitä on järjestetty tai muuten löytää.

lauantai 15. elokuuta 2015

Jos paratiisi on mahdollinen...

Jos paratiisi on mahdollinen, eikä ennen ollut, niin tuleeko silloin joskus ostettua jokin ylimääräinen mukava juttu kuten vaikka harrastusväline tai konserttilippu? Elettyä paljolti kuten ennenkin mutta lipsuttava vähitellen mukavampaan motivoidumpaan elämään päin.
Ajan myötä pienet siirrokset mukavampaan innostavampaan päin kertyvät ja niistä voi tulla aika iso elinolosuhteiden muutos. Siinä, missä ennen karsittiin ylilyöntejä kivaan päin, niin niitä nyt voi huoletta jättää enemmän, ja kun oppii, miten niiden kanssa eletään, niin niistä tulee muun elämän tuki, korvaamaton osa. http://workandfreetime.blogspot.fi
Silloin paratiisin mahdollisuus voi olla tie onnellisempaan elämään, vaikkei olisi mitään erityistä oppia tai neuvoa, mitä seurata, paitsi nyt terveet elämäntavat summittain tai niiden suunnalle korjaaminen.
Mutta teitä paratiisin suunnalle on lisäksi monia. On monta hyvää elämää hyvällä tavalla toimivassa yhteiskunnassa tavoittelevaa liikettä, harrastusjärjestöistä uskontoihin. Ne kai voisivat tuoda sitä siomman mittakaavn toimivuutta, parempaa yhteisöä, mitä kaivataan.

torstai 6. elokuuta 2015

Omien ratkaisujen rakentamisesta

Ainakin pääkaupunkiseudulla tuntui naisväellä olevan paljon omaa objektiivista ymmärrystä, joka sopi hyvin yhteen tunteiden äänen kanssa, mutta ongelmaksi jäi, että keskusteluissa ja kirjoituksissa käsiteltiin yleensä vain kaikkien huomaamia asioita ja niin oma viisaus jäi pois käytöstä siksi,e ttei joku tuttu mieshenkilö ollut ajatellut niitä asioita. Siksi olisi suuresti hyödyllistä, jos hyvällä ymmärryksellä varustettu naisväki kirjoittaisi helppotajuisia objektiivisesti perustelevia kirjoituksia tunteidenmaukiasuuden hyödyllisyydestä yms, niin olisi nuo palaset sitten opeteltavina, kerrattavina ja keskustelun tukena, muutkin niin oppisivat. Mutta ainakin itselläni kesti vuosia ennen kuin kunnolla opin kirjoittamaan tunteista miestenkin ymmärrettävän palikkajärkisesti, mistä esimerkkeinä kirjani http://2013paradise.blogspot.fi ja Haaveammattiin-blogini http://nopeaoppisuus.blogspot.fi sekä ehkä taideaiheiset blogini. Eivät tuossa kai kaikki miehet pysy mukana, mutta keskustelu helpottuu, kun heuristisilta vaikuttavat kohdat ovat kunnolla perusteltuina luettavissa uudelleen. Eivät kaikki muutenkaan osaa kaikkea.

Toinen, missä on omaa viisautta, on kun etsii omaa tietään elämässä ja puolisoa, niin joillakin ihmisillä tuntuu olevan viisautta, joka nostaa ojasta, jonka varaan elämää rakentaa, joka lähes tulkoon pelastaisi maailman tai ainakin elämänlaadun tai meiningin tervehenkiselle tolalle. Usein tämä viisaus on heillä kokonaan, niin ettei tarvitsisi kuin pyytää heitä kirjoittamaan siitä tyhmienkin ymmärrettävästi, ja jotakin myös yleisluonteisesti aiheesta (ei kirjoista vaan yleiskuvaa oman osaamisen pohjalta) eikä vain sitä, minkä ainoastaan he itse osaavat.
Toinen vaihtoehto on, että itsellä on jotakin ymmärrystä, näkemystä joidenkin taitojen hyödyllisyydestä ja toisella taas nuo taidot muttei koko osaamista. Silloin pitäisi itse kirjoittaa oma näkemyksensä objektiivisesti ja kyllin yleisellä tasolla ja kirjoittaa myös se, mihin noita toisen taitoja tarvittaisiin ja mihin ne meiningin voisivat nostaa. Ja toinen sitten kirjoittaisi siitä, miten nuo taidot saa, ja ensimmäinen yrittäisi hänen avustuksellaan pähkäillä, miten noilla taidoilla sai kaipaamansa vastaukset isoihin kysymyksiin, esim. elämänlaatuun ja yhteiskunnan toimintaan moraalisesti. Usein on nimittäin niin, että osaa hankkii jotkin taidot laiminlyömällä jotakin muuta, esim. siksi että tuo muu on työlästä tai epäviisaan dominanttia, ja silloin vaikka heillä on nuo taidot, niin he eivät osaa niitä kaikkeen soveltaa, vaan esim. ovat koko ajan osittaisperspektiivissä eivätkä osaa kunnolla kokonaiskuvaa, saati sitten että kunnioittaisivat sitä kaikessa. Silti yhteistyöllä voi, jollei laadusta tingi, saada isoimman osan molemmista taidoista mukaan.

Ulkomaalaiset vaikuttavat useasti tuntevammilta, mutta sitten kun katsoo tarkemmin, niin ne ovatkin sosiaalisia tuntemuksia, eivätkä tunteita. Toisaalta suomalaisten spontaanius ja luonnollisuus ovat usein tunteiden mukaan virtaamisen, tervehenkisen kokonaiskuvallisen tunteidenmukaisuuden piirteitä. Suomalaisilla voi siis olla paljon osaamista siitä, miten elellä tunteiden mukaan, esim. sovussa muun yhteiskunnan kanssa: "Elä ja anna toisten elää" ym. Suomalaisilla järki on tunteen apuri: miten elän hyvän elämän viisaasti tässä maailmassa.

lauantai 1. elokuuta 2015

Syklisestä aikakäsityksestä  • Sallasta löydetty koru on ilmeisesti pronssia ja edustaa Venäjällä yleistä korutyyppiä. Riipuksen löytänyt Leo Paldan oli vähällä heittää lian peittämän korun menemään.
    yle.fi|By Maija-Liisa Juntti
    Miehen/ kahden hevosenpään alla oleva pallukkarivi näyttää tyylistään päätellen kuvaavan aikaa. Vasemmanpuleinen on silloinen nykyaika, silloinen lähempi tulevaisuus, silloinen kauempi tulevaisuus, silloinen vain uskomusten tavoittama aika, kauniiden ideaalien ja kristinuskon alkuaika, keskiaika, 1800-luku, nykyinen lähempi tulevaisuutemme ja oikeampuolimmaisena nykyinen kauempi tulevaisuutemme. Eli ainakin neljä tuhatta vuotta vanha hevosenpääriipus! Sen mieshahmon elinvoimaisuudesta voi päätellä, että ihmiset olivat silloin viisaampia ja fiksumpia kuin nykyisin.
    Voiko nuo pyöreät reiät olla tuhansia vuosia? Eheä ymmärrys yhteiskunnassa tai maailmassa olisi ehjä ympyrä ja rakentelun ja kaupungistumisen palikkamalliseksi tyhmentämä pää jäisi ympyrän alle ja olisi siis rikkonainen ympyrä. Mutta teknologian monimutkaistumisen luulisi lisäävän rakentelijoiden älyä

    Jos terveiden elämäntapojen kapasiteettia lisäävästä vaikutuksesta saa tietokoneiden ymmärrettävästi (toimintakyky kertaa 1) nykymaailmassa mahdollisen tien terveen maailman muodostamaan paratiisiin ja toisaalta riipuksen lähtötilanne oli jokin eheä metallien käytön alkaessa kai, niin onko riipuksessa kuvattu syklisen aikakäsityksen se aika, jolloin ei ollut paratiisia, jolloin siis paratiisi meni rikki ja taas korjattiin? Omaan paratiisiteoriaani liittyen tuli vain mieleeni, ks. http://paratiisiteoria.blogspot.fi

tiistai 28. heinäkuuta 2015

Paratiisi missä maassa vain

Tämä paratiisiteoria on siis käsitys terveiden elämäntapojen ja terveen maailman muodostaman paratiisin kannattavuudesta kovassa maailmassa. Terveet elämäntavat taas ovat riippuvaiset ilmastosta ja elinoloista. Niistä saatava hyöty ei vaadi, että lähtötilanne olisi ollut terveisiin elämäntapoihin päin orientoitunut. Etenkään paratiisi ei vaadi Suomen ilmastoa, joka monille ulkomaalaisille on hirvittävän rankka, mm elämänlaadun kylmänsäryin, flunssin, keuhkokuumein, jatkuvin sisällä pysyttelyn pakkoineen pilaava. Olen yrittänyt kirjoittaa sen mukaan, mitä tiedän maailman eri mailla olevan yhteistä: mm talous, järki, toive hyvästä elämästä. Se, mitä suomalaista kulttuuria tarvitaan tueksi, on osin blogeissani http://opisuomalaisuus.blogspot.fi ja http://Finnishskills.blogspot.fi  muutamassa ensimmäisessä tärkeäksi merkityssä kohdassa. Sitä paitsi suomalainen kulttuuri perustelee valintojaan puhtaalla järjellä, jolloin ne ovat helpommin oulun myötä opittavissa muissakin maissa. Ja paljon on yhteiseurooppalaista yhteiskunnan toimivuuteen liittyvää osaamista, luulen.
Eli ideana oli, että elinoloja voi näin kehittää paratiisimaisemmiksi ajan myötä missä päin maailmaa vain sen varjolla, että maailma on kova ja vaatii myönnytyksiä. Paratiisiteoriakirjani on englanniksi: http://2013paradise.blogspot.fi . Tämä blogi tosin on suomeksi. Sen linkit ovat suomeksi ja englanniksi. Tähän blogiini olen kerännyt sekalaista osaamisani aihepiiristä. Päätyöni oli kuitenkin tuo kirja.

torstai 16. heinäkuuta 2015

Ukuleleni paratiisikäsityksestä

Minulla on sinipunerva hawaijilaisen kuvallinen ukulele, jonka tyylissä ja soinnissa tuntuu olevan opetettuna jokin uskonnollinen paratiisi. Se tuntuu rakentavan paratiisia isolta osin seesteisen tyynen rikkumattomuuden varaan kuin sunnuntain ilmapiirin. Lisäksi se tuntuu laittavan yhden asian kerrallaan hyvälle tolalle, vähän missä järjestyksessä nyt sattuukaan olemaan sieltät äältä jotakin, ja rakentavan sitten tulevaisuuden hyvää elämää ja paratiisia noiden jo valmiiden juonteiden ja seesteisen tyyneiden varaan kuin kaffe ja muffinssi. Elikkä kovin rikkinäiset huonot tyylit ja isommat särähdykset tiputtaisi ensin pois, vaikkapa löhöämisen ja ruuan varjolla, ja sitten tilalle hyvänlaatuisista asioista rakentaisi uuden elämäntavan alkua, jonka ei kai tarvitsisi olla niin laiska. Ukuleleni sointi sopii Suomen ilmastoon, ei helteisiin. Mutta onko tuo paratiisikäistys väärän ilmaston kumminkin? Vai kulkeeko se tuota laiskempaa tietä uskonnollisuutensa vuoksi?

sunnuntai 5. heinäkuuta 2015

Paratiisi monelta pohjalta, etenkin tavalliselta eurooppalaiselta

Tämä paratiisiteotia eli näkemys, että terveet elämäntavat ja maailma terveellä tolalla, tunteidenmukaisuus ihmisluonnon osana täyden terveyden osa, on siis perusteltu kovin monelta kannalta, mutta ennekaikkea tavalliselta eurooppalaiselta pohjalta.
Suomenkielinen suomalainen kulttuuri on se, minkä pohjalta olen näkemykseni rakentanut, lisänä kouluoppi ja naisten elämänviisaus. Eli jos jotakin jää käytännössä puuttumaan, niin kai ainakin suomenkielisen suomalaisen kulttuurin tavallisia viisauksia. Niitä olisi siis hyvä opetella, jos tämä teoria yksinään ei riitä tai jos haluaa järkiperäisen hyväntahtoisen kulttuurin viisautta tämän paratiisilinjauksen tueksi.
Moni kaunis linjaus, kuten vaikka kristinusko ja buddhalaisuus, sekä taide, tuntuu usein kurkottavan samalle suunnalle, mutta kauniimpaan pyrkien. Toisaalta suomenkielisen suomalaisen kulttuurin näkemys siitä, miten pitäisi elää, voi olla vielä kauniimpi, mutta jää koulujärjellä perustelluksi, kun taas uskonnot ja taiteet tarjoavat ekstraosaamista tavallisen osaamisen luoman perustan lisäksi eivätkä yksinään ole koko tie.

Kauniiden asioiden tavoittelusta

Kun olen lukenut naistenlehtiä ja harrastanut taiteita, on niissä tavallaan käsitelty kauniita suuren taitotason asioita mutta toisaalta elämän laatu ei ole tuntunut nousevan korkeuksiin vaan pikemminkin laskevan, ainakin jos matkii sitä, miten noiden korkeampaa taitotasoa edustavien kauniiden asioiden harrastajat kai yleensä niiden kanssa ovat.
Jos jokin asia on vaativa, osa ihmisistä suoriutuu siitä kopioimalla pelkän ulkoisen muodon, sisältöä vailla, ja noin on tuntunut käyvän taiteille ja kauneudelle yms. Sen sijaan pitäisi tietenkin olal mukana hyvä perustekemisentapoa, hyvä peruselämisentapa, jonka varaan nuo taidot rakentuvat. Eli pitäisi olla terveet elämäntavat, tervettä järkeä ja tervehenkisyyttä eikä näyttelemistä ja muodollisuutta.
Kun taidoista kerrotaan, kerrotaan yleensä niiden ulkoinen hahmo, vähän niin kuin kouluopissa. Sitä ei ole tarkoitus kopioida orjallisesti, tekemisentapaa myöten, vaan se on vain tietoa, yksi tieto monen joukossa eikä yksinään riitä. Toisaalta, jos elät hyvällä peruselämisentavalla, joka on reipas, niin kun hahmotat tuon tiedon lisäksi, niin tavallisen koulu- ym sivistyksen opin tapaan pystyt omin taidoin peruselämisentavastasi tervehenkisestio rakentamaan tuon suuremman taitotason, joka silloin saa elämän "soimaan". Mutta se edellyttää, että hallitset myös mahdollisesti väliin jäävät helpommat taitotasot, siis esim. jotakin omakohtaista osaamista, käytännön taitoja, terveet elämäntavat, tervehenkistä sosiaalisuutta, rakentavaa käytöstä yhteiskunnassa yms.

Blogistani pikakoulu.blogspot.fi kohdasta väärinymmärryksiä ajattelukyvystä:
"Kun kaikista taitavimmista ottaa mallia, oppii hyviä tekemisentapoja ja kasvaa taidoissa ja laadussa. Mutta jotkut ottavat mallia liian sosiaalisesti, liian uskollisesti piirteitä matkien kuin aikoisivat muuttua toisen kaksoisolennoksi tai näytellä tätä. Silloin he eivät opi taitoja vaan sosiaalista olemusta, mikä ei ole taitojen perusta vaan elämäntavan heijastumaa ulkonäössä ja mielialoissa. Sen sijaan eri elämänalojen taitavimpia pitäisi matkia noiden tekemisten tekemisen merkeissä eikä tarkkaan kopioiden vaan ideoita napaten, taidon rakennuselementtejä oppien ja niille omakohtaisen itselle luontevan version löytäen. Silloin ne eivät vie voimia pois muilta taidoilta vaan kasvattavat esimerkin avulla kapasiteettia muitakin taitoja varten.

Lapsille usein opetettava kiinnostus tähtiin ja avaruusaluksiin ei ole viisasta, koska avuruusalus on kovin köyhä visuaalinen ympäristö, jossa on lähinnä suoria viivoja ja tyhjiä pintoja, eivätkä ne opetaa ajattellun ja taitoihin tarvittavaa hahmontunnistuskykyä ollenkaan. Sen sijaan kiinnostus ihmistähtiin siis taitaviin esikuviin ja lahjakkaisiin ihmisiin, joilta oppia lahjoja matkimalla summittain, aidosti eikä yhtään näytellen, tekemisentapaa, keskittymisenkohteita, arvoja ja elämäntapaa sekä luonnollista tyyliä (ei näytellen vaan tehden samojen elämänalueiden juttuja itse rehdisti). Mutta liian tarkka matkiminen pienentää omia elämänmahdollisuuksia, joten pääelementtien nappaaminen oman repertuaarin osaksi, kenties oman elämäntavan osaksi, jos on erityisen harrastunut noista taidoista, opettaa noita lahjoja ja taitoja. Koulun penkillä kaiken oppinsa saaneet eivät kelpaa malleiksi vaan ne joilla on omaa näkemystä, omakohtaista osaamista, omaa lahjakkuutta noissa asioissa ja hyvä oppimiskyky tuossa aihepiirissä."

Hienojen tavoitteiden vaalimisen liiasta yksipuolisuudesta ongelmineen opettaa eroon suomalainen kansansävelmä Tein minöä pillin pajupuusta. Ei äittää itseään niin fiiniksi ja latistaa elämään sä ja taitotadsoaan niin, vaan nöyrtyä vähän ja olla vaatimattomampi mutta tosi hienojen asioiden kanssa: kilpailla pikemminkin luonnon täydellisyyden kanssa, otaa luonnon upeus ja sen eheys esikuvakseen eikä ihmiskilailijoitaan: "Tein minä pillin pajupuusta, toki vain pajupuusta. Hei soreasti koreastui pillini soipi, toki vain oajupuusta. ...Metsässä soitan illansuussa... Karjankin kellot kilvan soittaa... Lainehet lamman loiskii laulaa..." Niin nousee oma taitotaso monin verroin ja taito on kumminkin omalla paikallaan maailmassa, ei liian korkealla, missä se ei enää olisi hyvää laatua, ja niin on muukin elämä kohdallaan ja on hyvä elää, elämän rikkaus laajemmasta piiristä asioita, arkisiakin ja kaikenlaista.

Hienoja ohjeita kuuluu seurata tervehenkisesti eikä kaavamaisesti. Tervehenkisyyden avulla voidaan välttää ongelmat, joita kaunis ohje aivottomasti seurattuna aiheuttaisi. Ensin siis muodostetaan tervehenkinen kokonaiskuva tilanteesta, yhteiskunnasta ja elämästä, mihin lisätään ohje ja sitten taas justeerataan tervehenkisyyttä vaatimalla mittasuhteet ym tarvittavat lisähuomiot kohdalleen niin, että saadaan hyvin toimiva lopputulos, joka on parempi kuin ilman ohjetta. Usein molemmat ääripäät ovat jotenkin viallisia mutta keskiväliltälöytyy tervehenkisiä ratkaisuja, jotak toimivat hyvin.

Hienoudet ovat yleensä perustason päälle rakennettava monimutkaisempi taso, joka edellyttää perustasoa. Näin siis kokonaisuus on 10 - 100 000 kertaa monimutkaisempi kuin perustaso yksinään. Hienoudet edellyttävät siis elämän monimuotista rikkautta ja käytännön tasolla elämistä kaikkine ylitettävine hankaluuksineen, vaikkeivät ehkä onnistuneisuudessaan siltä näytä. Hienoudet edellyttävät siis moninkertaista kapasiteettia havaitsemisessa ja käytännön tekemisessä sekä ajattelussa.. Hienouksia ei voi oikeasti oppia ilman tuota esim. 100 000 kertaa suurempaa kapasiteettia kuin mitä pelkän perustason oppiminen edellyttää.

lauantai 16. toukokuuta 2015

Kaikki linjaukset yhteen sovitettuina

"Hyvä" tarkoittaa yleensä hyvää johonkin tarkoitukseen, siis hyödyllisuuttä, tunteidenmukaisuutta tms. Silloin se on siis mielekäs valinta jonkin tietyn tason ymmärryksen mukaan tietyssä tilanteessa tiytylle ihmiselle tai joukolle. Tuo mielekkyys on ideaalisen hyvin onnistuneen valinnan tai laajemman elämäntavan mielekkyyden osa ja tuo ideaalinen elämäntapa tai sen osana oleva yksittäinen valinta olisi tämän paratiisiteorian mukaan täysin terveiden elämäntapojen osa.
Täysin terveiden elämäntapojen osina voitaisiin siis nähdä kaikki yksittäiset mielekkäät teot, valinnat, tavoitteet jne ainakin mielekkyytensä osalta, ja ideaalisen terve linjaus olisi näissäkin suhteissa paras.
Mutta tämä on minun kulttuurillisen taustani ja tietokoneille ohjelmoimisen ja kannattavuusajattelun tuoma sananvalinta. Muut kullttuurit voisivat puhua samasta mainiten jumalan luomistyön viisauden tai tunteet tuon parhaan ydinlinjauksen nimenä, sen piirteenä, sen ideana, tms. ehkä suurimman viisauden tais sivistyksen, jopa hyvän tahdon viisaasti ymmärrettynä.
http://pikakoulu.blogspot.fi/2015/05/eri-lahestymistapojen-kokoaminen-yhteen.html

keskiviikko 29. huhtikuuta 2015

Paratiisisaaret eivät ole paratiisimaisia

Tyynen valtameren "paratiisisaarten etäisyys mantereestä on valtava, kai luokkaa 10 000 km kumpaankin suuntaan. Ne ovat siis jonkinlainen loukku sellaiselle, joka ei pääse sieltä pois tai joka tarvitsee niitä tukikohtana matkalla mantereelta toiselle.
Yhdysvaltain armeijan tukikohta Pearl Harbour sijaitsi Hawaijin pääsaarella, ja Pearl Harbourin verilöyly joulukuussa 1941 johti Yhdysvaltain liittymiseen toiseen maailmansotaan, aloitti sen.
Ukulelenuottien perusteella Hawaijilla on turismiorientoitunut kulttuuri, joka on liian ahdas nuoremmalle polvelle, paratiiseja vastustaville pahantekijöille ja paljon rahaa ansaitsevilla kovasti työstä eikä vapaa-ajasta niinkään välittäville turisteille, jotka tulevat keskellä valtamerta oleville saarille siksi, että niillä sää on mukava muuten huonoina vuodenaikoina. Hawaijin ja muiden saarten pienuuden vuoksi nuorten on vaikea päästä omille teilleen, ihan vain vähän paikkaa vaihtamalla aivan erilaiseen maailmaan, erilaisiin elämänympyröihin,ja tuon mahdollisuuden puuttuminen potuttaa ajan myötä pahasti. Potuttaa kai lukuisten turistien ja paratiisisuuntautuneiden murhien verran. Potuttiko Pearl Harbourin verilöylyn verran? Olisiko korkea aika tukea paratiisisaarilla syntyneiden ja sinne lapsina muuttaneiden mahdollisuuksia muuttaa mantereelle, jonnekin minne sopisivat? Mantereella kun yrittäisi käyttäytyä ok, olisi koko mantereen laajuudelta paikkoja, joihin matkustaa kohtuullisen halvalla junalla tai bussilla tai joskus lyhyehköllä lennolla, koko maanosa, mistä valita.
( Katselin tässä netistä: lento Hawaijilta Pekingiin maksaa noin 1400 euroa. Onko se voinut jäädä ongelmaksi, jos turismituloja on? Luulisi Kiinan olevan luontevampi valinta kuin USAn hawaijilaisille yms. Tyynen valtameremn saarelaisille.  Ei muutto ole yleensä iso juttu vaan se, että kulkee niin omia teitään, että tietää, missä haluaa elää. Jos pitää udesta paikasta enemmän kuin vanhasta, niin sopeutuuhan uuteen paremmin, ainakin jaksaa sitä paremmin.)

torstai 23. huhtikuuta 2015

Paratiisiksi kutsuttu paikka vai vahva tyytyväinen arki

Paratiisiki kutsutuilla paikkakunnilla on paljon matkailijoita ja muualta muuttanutta väkeä, esim. Tyynen valtameren paratiisisaarilla leppeän ilmaston perässä tulleita tai sellaisia matkailijoita, jotka eivät oikein osaa olla tyytyväisä missään. Siksi paratiisilainen ei välttämättä ole elämäntavaltaan viisasta ihmistyyppiä vaan sellainen, joka tarvitsee helpotetun tien.
Sen sijaan muualla "in the middle of nowhere" tavallinen karu arki vahvasti elettynä, sellaiselle ihmiselle, jolle se on sopivaa elämää, voi tuoda paljon suuremman tyytyväisyyden ja elämänviisauden. On hyvä, kun osaa elää hyvää elämää ja pysytellä vahvana ja onnellisena, vaikka olisi välillä vaikeampaakin, koska elämä tuo monenlaista ja jos maailmassa osaa olla hyvällä tavalla monenlaisen olosuhteen ja asian kanssa, niin elää paljon onnellisemman ja itsenäisemmän elämän. Se on pitkälti kysymys voimista ja elkämänviisaudesta sekä viisaudesta ja motivaatiosta, missä terveet elämäntavat ovat voimien ja viisauden tuojina.
Suomalainen tavallinen linjaus on pikemminkin tätä elämisen ja yhteiskunnan rakentamisen taidon arvostamiseen varana rakentuvaa vahvuuteen ja vapauteen perustuvaa onnea kuin kaikista otollisimman maailmankolkan etsimistä heikkouksineen. Siksi suomalainen paratiisimalli voi auttaa tuomaan hyvän elämän muuallakin, jos haluaa kasvaa onneen eikä lösähtää. Siksi suomalainen käsitys hyvästä elämästä tuo työn huolehtimisen ja toimivan yhteiskunnan osiksi arjen hyvää elämää (esim. haaveammatissa, niin kuin Suomessa saa kulttuurin mukaan vapaasti valita) mieliharrastuksineen, ulkoiluineen, terveine elämäntapoineen.

Useasti käy niin, ettei maailma ole täsmälleen sellainen kuin muut kertovat. Ja kun jostain tulee ja yrittää jatkaa samaa vanhaa siltä pohjalta kuin muisti sen olevan, niin huomaakin, että tarvittiin myös jotakin muuta, niitä vanhoja arjen elementtejä, arjen meininkiä. Siksi kun joku yrittää rakentaa hyvää elämää, niin siitä usein jää puuttumaan jotakin olennaista. Saavutettiin jotakin mutta samalla jouduttiin uhraamaan jotakin arjesta. Ja joskus ne uhraukset ovat lyhytnäköisiä ja jossain välissä huomaakin, ettei jaksa ilman joitakin arjen elementtejä, olivat jääneet terveet elämäntavat liiaksi huomiotta.
Arjen osiksi jäävät ne asiat, joita jaksaa kokoajan, joiden kanssa tulee hyvä arki. Ja huonoimmat valinnat putoavat pois. Siinä on arjessa monen vuoden tai vuosikymmenen yhteenlaskettu osaaminen isolta osin, mitä nyt on niistä jutuista saatavilla ollut arkeen asti. Siksi on vaikea saman ihmisen järkeilemällä tai valikoimalla päätyä yhtä hyvään, onhan sit' järkeilty ja valikoitu jo vuosikymmenet kaikenlaisissa valintatilanteissa. Mutta voihan sitä mökkeillä, harrastaa, muuttaa: lisätä arkeen elementtejä, jotka tekevät hyvää. Mutta kokonaan tyhjältä pöydältä aloittaminen sopii vain, jos entinen oli huonoa elämää, tai jos kokemuksesta tietää uuden paikkakunnan/työn /elämäntavan tms olevan erityisen hyvää elämää.

sunnuntai 5. huhtikuuta 2015

Copyrights / käännösoikeus

Kirjastani "2013: Paradise like era" saa kääntää osan tai kokonaankin muille kielille, jos haluaa.
Tämä blogi on kirjoitettu suomalaisesta näkövinkkelistä, mutta saa tätäkin kääntää.
Ihmiskunnan tulevaisuus on suuri tärkeä kysymys. Kirjani on sen tueksi, siis paratiisin mahdollisuuden tueksi ja sen nimeksi sopisi kai paremmin "Paradise is possible". Mahdollisuus ohjelmoida kirjan ajatukset tietokoneelle kannattiaisi mainita ja neuvoa, sillä se määräsi kirjan kielenkäyttötavan ja osan ajatusten jäsennystavasta.
Osoitteessa http://www.angelfire.com/blues/systeemiteoria/ihminen.html on vanha kirjoitukseni "Ihmiskunnan kohtalo ja suurten systeemien kehitys", joka on lähinnä pelkkä aihepiirin jäsentely, mutta senkin saa halutessaan kääntää muille kielille.

Tähän blogiin linkitetyt blogit voi myös kääntää muille kielille, jos haluaa.

tiistai 17. maaliskuuta 2015

Tämä paratiisiteoria on suojaukseksi maailman kovuutta vastaan

Tämä paratiisiteoria on siis kannattavuusajattelun näkemys, että terveet elämäntavat ja maailma terveellä tolalla, täysi tunteidenmukaisuus terveiden elämäntapojen osana, on kannattavin vaihtoehto kovassa maailmassa ja samalla paratiisi elämäntapana.
Jos siis maailma on kova, tämä näkemys voi tuoda tilaa tunteille, hyvälle elämälle ja moraalille, suorastaan paratiisille, ja niin paremman elämän, vaikka maailma on edelleen kova. Tämä paratiisiteoria on siis tuntevan, moraalisen, tulevaisuudesta huolta kantavan jne. ihmisen suojaksi.

Sen sijaan, jos maailma ei ole niin kova, niin yleensä voi itse valita, miten elää, ja sekin voi olla jotain paratiisin suunnalta elämän onnen kannalta, jotakin, mikä tuntuu oikealta, mutta mitä ei kenties osa selittää ja perustella jokaiselle.

Jos siis kuumissa maissa on hyvä elää laiskasti, niin voihan sen yhdistää siihen, että kylmissä maissa on hyvä elää tervehenkisen toimeliaasti.
Ja jos sitten moderni maailma pakottaa töihin viilennetyissä sisätiloissa, niin kenties siihen voi hyvää elämää tuoda kylmien seutujen perinteinen näkemys siitä, miten viileässä elää hyvää elämää.

Työelämää varten lue etenkin blogi http://workandfreetime.blogspot.fi kirjoineen, tai lueta pomolla ja vaimolla yms. Luonnollisesta motivaatiopohjasta yhteiskunnalliselta kannalta työelämässä ja muuten lue http://healthilymoral.blogspot.fi/2011/08/world-is-of-love.html .

torstai 12. maaliskuuta 2015

Tunteet ohjaavat oikein maailmassa

Terveet elämäntavat ovat vahvin valinta kovassa maailmassa. Jos vaistoluontomme sanoo jonkin asian tärkeäksi, ja ymmärrys on vaistoluontomme osa, niin tunteemme kertovat, onko se elämässämme hyvällä tolalla vai huonosti. Niin tunteet ohjaavta meitä oikein maailmassa.

(Tunteet ovat oikeassa, jollei niitä perusta valheisiin taiu harhaluuloihin. Meillä voi olla etäisempiä ja läheisempiä tavoitteita, joihin kaikkiin liittyy tunteita. Halu olettaa jokin asia todeksi voi olla halua virittäytyä perspektiiviin, joka tekee tuon tapaiset asiat paljon helpommiksi ja todennäköisemmiksi. Mutta se voi myös olla sitä, että yritämme epärealistisesti haaveillakin vain nykyisin mahdollisista asioista sen sijaan, että mukavat epätodet väitteet luokittelisimme mukaviksi tavoitteiksi tai joksikin tavoitteenomaisella suunnalla olevaksi, jolle ehkä pitäisi etsiä realistisempi, onnistuneempi muotoilu.)

Tunteita voi olla monesta asiasta ja asian puolesta yhtä aikaa. Kokonaiskuva siitä, mitä tuntee mistäkin ja millainen maailma on, tekee tunteiden seuraamisesta ihan rationaalista, kun tunne yhdistyy asiantilaan, joka on joko tavoiteltava tai kartettava, ja toiminnan relaitisuus tekee käytännön tpteutuksesta järkevää.

Tunteiden seuraaminen usein parantaa kapasiteettia ja voi luoda uusia hyvin toimivia reittejä sinne, missä ei-tunteenomaisesti tarkastellessa niitä ei olisi ollut. Lue enemmän englanniksi http://workandfreetime.blogspot.fi ja katso myös linkillä oleva e-kirja tunteiden roolista työtehossa.


Tulevaisuudenparatiisi on maailman suuria kysymyksiä

Terve maailma ja terveet elämäntavat ovat tieteellisen maailmankuvan perusjuttuja. Ne ovat varsin yleisellä tasolla ja siksi laaja-alaisia, samoin kuin kannattavuuskysymykset tällä tavoin tarkasteltuina. Siksi nämä voivat olla suuria alueita koskevia kysymyksiä.
Kannattavuusnäkemys, tietokoneiden kehitys ja ehkä järjen näkökulma arvoihin, moraaliin ja parhaaseen elämäntapaan ovat objektiivisen ajattelun mittapuulla suuria kysymyksiä, ihmiskunnan tulevaisuuteen vaikuttavia.

Ihmiskunnan tulevaisuudennäkymät ovat olleet synkät, kun teknologisoituminen tuo uhkia ja ihmisen elämäntavat etääntyvät terveestä luonnollisesta ja siitä, mikä toisi onnen. Tulevaisuudenparatiisin mahdollisuus kääntää näkymät positiivisiksi. Taas saa olla tunteva, taas sydämen ääni ohjaa oikein kovassa maailmassa, jos vain ymmärrys, sosiaalinen silmä, elämänviisaus jne. on kyllin hyvä. Synkät tulevaisuudennäkyvmät painavat taakkana harteilla, kun taas valoisat uovat tilaa olla oma itsensä, elää kevein mielin.

Jossakin Aasiassa kai on näkemys syklisestä aikakäsityksestä: alussa oli paratiisi pitkään, sitten se meni rikki aika nopeasti saatiin korjatuksi nopeasti ja taas oli paratiisi pitkään, ainakin tuhansia vuosia, kunnes kenties joskus samantapainen kehityskulku toistui, jne.
Elämäntapojen etääntyessä luonnollisesta meni alkuperäisen elämäntavan eheys rikki ja elinolot huononivat. Tulevaisuudenparatiisin kannattavuus tuo mahdollisuuden korjata elämäntavat luonnollisiksi eheiksi onnellisiksi. Kenties syklinen aikakäsitys näin voisi pitää paikkansa?

keskiviikko 11. maaliskuuta 2015

Paratiisiteoriasta kertomisesta

Terveet elämäntavat ovat (evoluution tai jumalan viisauden luoma) paras vaihtoehto kovassa maailmassa.
Jos jää miettimään, millaisia ideaalisen terveet elämäntavat ovat, huomaa, että ainakin maailma terveellä tolalla on niiden osa ja että tunteet ovat osa terveitä elämäntapoja. Ideaalisen terve maailma terveine elämäntapoineen ja tunteineen on kuin maailma aikojen alussa, alkuparatiisi. Alkuparatiisin kaltainen maailma olisi siis kannattavin kovassa maailmassa ja siksi paratiisi on tulevaisuudenvaihtoehto, johon voi huoletta satsata.

tiistai 10. maaliskuuta 2015

Vanhoja paratiisiteoria-aiheisia videoitani

Videos in English about my paradise theory. Some 240, on two playlists, but some are outside the subject or not so important. From years 2007-2009, if I remember right.

My Gaia paradise theory, playlist on my video channel http://www.youtube.com/khtervola
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1536B5F7AD461ED7
(continued, playlist:)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1BC394EC01AEE809

Video, jonka joskus tein: luonnontieteellinen näkökulma paratiisin mahdollisuuteen

Ääni on kovin hiljainen, suomenkielinen puheääneni, akateemisiin asioihin sopiva. MUISTA KÄÄNTÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUS HILJAISELLE KUUNNELTUASI!

Videoon lisäisin: Terveissä elämäntavoissa on siis kovin monta puolta ja niin muut kauniit tavoitteet kuin selviytyminen ja hyvä toimintakyky voidaan nähdä selviytymis- ja toimintakykytavoitteiden osina, esim. uskonto hyödyllisenä maailman terveydelle, joka siis on paras selviytymisstrategia, samoin moraali yhteisön, maailman ja ihmissuhteiden tervehenkisyyden eli parhaimman ja viisaimman toimivuuden tuojana ja onni indikaattorina elämäntavan ja maailman terveydestä,eheydestä.


maanantai 23. helmikuuta 2015

Onnellisen elämän alkeita

Paratiisisaarista tuli mieleeni, että onnelliseen elämään ja paratiisiin tarvitaan tottakai perus- tervettä järkeä. Kun nyt paratiisisaaret kumminkin ovat yksi tunnettu paratiisimalli, niin kirjoittelen tähän jotakin noista onnellisen elämän alkeista.

Onni liittyy koko elämäntapaan. Jos vaalii vain yhden osasen, niin se ei riitä, vaan pitäisi olla myös ok tervehenkinen arki. Esim. pelkät taiteet eivät riitä tai pelkkä kirjaviisaus, vaan tarvitaan käytännön tekemisiä, joissa on käytännön mielekkyydet ja joustonvaraa, tarvitaan tuttavia, realismia, moraalia, terveitä elämäntapoja, luontokontakteja, ym.
Jokainen ihminen on erilainen ja muuttuu iän ja tilanteiden myötä. Niinpä toisten ohjeilla tai aina samoihin vanhoihin juttuihin pitäytymällä ei aina saavuta onnea, vaan on muutettava järjestelyjään, jos ei tule niillä kyllin onnelliseksi - vaikka ennen olisi tullut tai vaikka viisaampi olisi niitä kehunut onnellistuttaviksi. Ihminen väsyy, tarvitsee joustonvaraa ja vaihtelua, muut elämän olosuhteet vaikuttavat siihen mitä kaatuu minkin asian niskaan, ja ihminen vain kasvaa elämänvaiheesta toiseen.
Jokaisella on myös omat toiveet ja mieltymykset. Samanlaiset elinolot eivät tee kaikkia onnellisiksi. Eri elämänalueiden toiminta tuo eri ihmisille onnen: toiset tarvitsevat jotakin vain vähän ja joku taas tosi paljon. Luonnostaan nuo erot johtavat eri haaveammatteihin. Sekä eri harrastuksiin, eri asuinseutuihin, eri ihmisiin kiinnostavana parhaana seurana jne. Näin myös eri asiat kannattelevat elämää, joten kaikki eivät tarvitse samoja valtteja eivätkä kaadu samoihin vastoinkäymisiin, vaikka elämänohjeet usein ovat niiden varalta juuri.
Terveiden elämäntapojen suuntaan jonkin verran korjaamalla saa ison hyödyn. Kaavamainen ei tarvitse eikä saa olla. Ei tarvitse pakottautua vieraaseen muottiin. Kunhan vain jotakin oikeansuuntaista tekee, niin se jo tuo hyödyn. Ajan myötä voi hyötyä enemmän, kun omia teitään löytää terveemmät elämäntavat.

Oma havaintoni on, että runojen hyvälaatuisuuden tuomat painotukset opettavat parempaa elämää, siksi kai, että runot ovat usein kokeneiden vanhusten neuvoja nuoremmille. Mutta ei siis lukemisen täyteistä elämää vaan toimeliasta liikunnallista käytännön elämää, jossa elementtejä, jotka runoissa tuovat vaikutelman, että tuo oli siinä viisasta. Niin kai muunmaalaisissakin runoissa eikä erityisesti suomalaisissa. Runoja oppii lukemaan lukemalla japanilaisen Bashon kirjoja, joissa on romaanitekstin välissä runoja samoista aihepiireistä. Itse luin aikanaan ensin vanhoja kiinalaisia runoja suomennoksina tietenkin ja sittemmin suomenkielistä runoutta ylipäätään, mutten kovin paljoa kerralla. Kansallisrunoilijamme Runeberg opettaa helmikuun/talven elämisen taitoa ja kenties ystävien saamista.

maanantai 16. helmikuuta 2015

Epäilijöille selittämisestä

Jos paratiisi vaikuttaa liian utopistiselta, valheelta vain, voisi varmaankin sanoa, että terveet elämäntavat kannattavat myös modernissa maailmassa, ja lisätä, että maailma terveellä tolalla niin kuin terve järki sanoo, kannattaa myös, siksi kun järki sanoo, että jokin on hyvä, se tarkoittaa, että hyvä johonkin, usein moneenkin, ja siis kannattava niihin, ja niin järkiperustelut kääntyvät kannattavuusåerusteluiksi.
Koska tiede käsittelee pitkälti, lukuja, karttoja, tilastoja ja rakenteita ja nuo ovat sellaista, mitä jo nykytietokoneille voidaan opettaa, voivat tulevaisuudentietokoneet varmaankin osata luonnontieteiden verran ajattelun piirin asioita ja siis myös evoluutioteoriaa ja biologista ihmiskuvaa, jotka näkevät ihmisen piirteet, siis myös tunteet, evoluution luomina ja siksi hyödyllisinä selviytymisen ja maailmassa pärjäämisen kannalta. Eli siis terveet elämäntavat täydesti, tunteineen kaikkineen, olisivat tulevaisuudentietokoneidenkin ja tietokoneiden tuomista ajattelutavoista kiinnostuneiden ihmisten ymmärrettävissä/osattavissa ja tunteidenmukainen moraalinen maailman terveyttä vaaliva elämä niin mahdollinen modernissa maailmassa. Käyttömukavuus- ja ympäristöystävällisyysominaisuudet lisääntyvät tietokoneita edelleen kehitettäessä ja ratkaisevat ristiriidan luonnon ja teknologian vaatimusten väliltä.
Tämä paratiisiteoria ei ole tie paratiisiin vaan vain näkemys, että terveet elämäntavat ja maailma terveellä tolalla ovat niin hyödyllinen valinta, että näyttävät mahdolliselta maailman tulevaisuuden kehityssuunnalta, joltakin, mihin jo nykyisin satsata paljon, esim. työtehon ja yhteiskunnan taloudellisesti ja sotilaallisesti edullisen järjestäytymisen kannalta kannattavin linjaus teoreettisesti katsoen, ja kai perimätiedonkin pohjalta!

perjantai 30. tammikuuta 2015

Luonnon harmonia

Lyhyt blogini The Wild Nature: predators, balance and harmony http://wildharmony.blogspot.fi/ kertoo luonnon harmoniasta pedot mukaanlukien samaan tapaan, tai siis samantapaisin ideoin, kuin kirjani http://2013paradise.blogspot.fi ihmisten maailmasta.

tiistai 20. tammikuuta 2015

Paras strategia

Paras strategia elämässä olisivat siis terveet luonnolliset elämäntavat, jotka mm. ovat täysin tunteidenmukaiset, täydellä ymmrärryksellä ja hyvällä maailmanlaajuisella moraalilla. Sellainen elämäntapa soi kuin pikkulinnun laulu ja tuo siten viisautta ja monin monin verroin isomman kapasiteetin kaikille elämänalueille.
Tällaisesta viisaan elämänstrategian ja musiikin soivuuden yhteydestä olen kirjoittanut blogissani http://musiikkipaivakirja.blogspot.fi/2012/03/lauantaina-3-maaliskuuta-2012.html plus pari seuraavaa merkintää samassa blogissa. Parhaat valinnat siis soivat parhaiten. Niissä on paras meininki, elämän sujuvuus, yhteisön hyvin rullaava yhteispeli, viisaita mielekkäitä asioita tavoitettu, hyvin toimivat tekemisentavat, hyvä elämä eikä haittapuolia. Kokemukseni mukaan kun niissä saa jonkin asian, esim. liikunnan, toimimaan paremmin, niin se saa elämän monta muuta puolta ja taitoa toimimaan paremmin.
Katso myös http://elamanlaulu.blogspot.fi 

lauantai 17. tammikuuta 2015

Paratiisiteoria näkee armeijan moraalin varjelulle välttämättömänä

En ehkä kirjoittanut kyllin selvästi armeijasta. Paratiisiteoriani siis kannattaa suuresti oikeudenmukaisuutta ja vastuuntuntoa ja nämä käytännössä tarvitsevat tuekseen kyvyn puolustaa itseään, ryhmäänsä ja ideaaleja, eli armeija on käytännössä tarpeen, jos haluaa olla päättävässä asemassa, vaikka asia olisi oikeutettu. Armeijan tarkoitus, armeija moraalisten ideaalien mukaisen maailman puolustajana on siis moraalinen mielestäni, mutta käytäntö tietenkin aina on mitä on ja se ei välttämättä onnistu olemaan moraalinen, mutta tarkoitus on olla. Ja se, että harjoittelee puolustautumaan ja puolustamaan oikeutta, vaikkapa sotilaan taidoin, on mielestäni moraalista. Mutta käytännössä on tietenkin monta seikkaa katsottavina kussakin tapauksessa, joiden perusteella vasta voi arvioida, onko teko moraalinen, yhdentekevä tai ei-kyllin-moraalinen vai suorastaan paha.