keskiviikko 31. elokuuta 2016

Taloudellinen kannattavuus ja sivistyneet arvot

Joskus, kai aika useinkin, kun tehdään töissä käytännön päätöksiä, joilla on tarkoitus säästää kuluissa, niin koulutuksen ja työn käytännön toteutuksen palikkamalliset lyhytnäköiset arviot usein kävelevät yli kauniiden asioiden ja sivistyneiden arvojen. Monesti tämä haittapuoli voitaisiin kai välttää, jos tavoiteltaisiin mahdollisimman hyvää ajattelun laatua eikä vain palikkajärkeä jossakin rytäkässä. Kokonaiskuvallinen järki osaa ottaa huomioon hyödyt kauniista arvoista ja haitat niiden yli kävelemisestä. Esim. puiden kaataminen vähentää luontovirikkeitä ja siksi tyhmentää, vähentää virkistävyyttä ja vähentää tunneviisautta ja elämänviisautta, jaksavaisuutta ja viihtyvyyttä sekä urautumattomuutta ja ongelmnabratkaisutaitoja sekä sosiaalisia taitoja ja kommunikaatiotaitoja erilaisille ihmisille. Nämä erot ovat huomattavia, eivät siis pieniä.
Katso myös kirjani http://workandfreetime.blogspot.fi blogin ekan kirjoituksen linkillä, ja http://finnishskills.blogspot.fi/2013/04/rationally-grounded-moral.html
Ajattelukyvystä ja sen vaatimasta harjaannuksesta paljon blogissani http://pikakoulu.blogspot.fi .

perjantai 12. elokuuta 2016

Paratiisin mahdollisuuden ajatukseen sopeutumisesta

Ajatus, että tulevaisuudenparatiisi (= terveet elämäntavat ja maailma terveellä tolalla) on mahdollinen, on tavallaan vain teoriaa kaukana käytännöstä mutta toisaalta maailman isoja linjoja ja siksi tärkeä.
Tulee mieleeni kolme puolta sopeutumisessa tähän asianlaitaan:
1) Kyseessä on objektiivinen teoria, ajatus, johon kannattaisi tutustua, esim. tämän blogin laun teksti, kirjalinkki ja muut paratiisiaiheiset kirjoituset tässä blogissa plus linkein. Jollei ajattelukykysi tai suomalaisen kulttuurin tuntemuksesi riität ähän, lue suomalaisuuden taitoja opettavaa blogiani http://opisuomalaisuus.blogspot.fi .
2) Paratiisin tyyppi olisi terveet elämäntavat ja maailma terveellä tolalla. Kannattaisi siis muovata elämäntapojaan terveiden elämäntapojen suuntaan ja moraaliaan paremmaksi ja positiivisia asioita sallivaksi. Terveistä elämäntavoista olen kirjoittanut sivulla http://opisuomalaisuus.blogspot.fi/2014/03/terveet-elamantavat.html ja moreaalista mm blogissani http://healthilymoral.blogspot.fi .
3) Jos tunteet ovat outo alue, lue tunteiden ja ajattelun yhteydestä blogistani http://pikakoulu.blogspot.fi (selaa), videokanavaltani soittolistalta Rationality of feelings http://www.youtube.com/khtervola ja kirjalinkki blogini http://workandfreetime.blogspot.fi alusta. Käytännössä arkea voi jatkaa pitkälti entisillä uomilla ja muuntaa vain hiukan positiivisen tervehenkiseen suuntaan, jos jotenkin tarvitsee sopeutua.

perjantai 5. elokuuta 2016

Murhista

Savonlinnassa asuessani olen saanut vaikutelman, että kaupungissa tehdään kovin paljon murhia. Ukulelen soiton myötä paratiisisaaria harrastaessani olen saanut vaikutelman, että siellä myös tehdään paljon murhia, ja sikäläisten kerrotaan perinteisesti olleen ihmissyöjiä. Näin on syntynyt myös käsitys, että monissa muissakin paikoissa on paljon murhia. Mutta miten se on mahdollista? Jos vaikka ihmissyöjäheimon aviopari saisi kymmenen lasta, niin jollei muuttoliikettä ole, niin jotta heimon jäsenmäärä pysyisi ennallaan, saavat he kukin tappaa elämänsä aikana neljä, esim. neljä viidessäkymmenessä elinvuodessaan, mikä on jokseenkin yhden kymmenessä vuodessa kukin. Se ei vielä tuo ihmissyöntiä jokapäiväiseksi ilmiöksi, vaan tarvitaan matkailu, muuttovoitto tai sijainti kulkureitin varrella. Eli New Yorkissa voisi olla paljon murhia ja ihmissyöntiä, koska sinne niin moni haluaa matkustaa ja muuttaa. Muttei oikein Afrikassa, ellei sitten vastaavasti suosituimmilla paikoilla. Tyynen valtameren saarten ihmissyönti lienee paratiisimaineen tuoman matkailun tuotetta.
Mutta mitä noi suuri potentiaalinen muuttovoitto sitten merkitsee? Se tarkoittaa, että kyseisen alueen joillakin vahvuuksilla tms piiretillä olisi valtavasti kysyntää niillä alueilla, joilta muutto ja matkailu sinne tulevat. Tarvittaisiin siis materiaalia, jonka avulla harrastaa kyseisiä kulttuureja ja omaksua niistä yksittäisiä piiretitä ja traitoja, vaikk asuisi kaukanakin. Ihan lähialueet tuskin haluavat muuttaa luonnettaan, sillä niillä asuu kaupunkilaisten aikuisia lapsia, jotka haluavat omanlaisensa elämän, ym toisin valinnutta saman seudun väkeä ja niillä on toisten ammattien työpaikkoja, esim. esikaupunki versus keskusta. Jos murhia on esim. yksi per asukas kuukaudessa, niin vuodessa 12-kertainen alue kaipaisi muuttamista tuontyyppiseksi jossakin, mistä matkailijat tulevat, kymmenessä vuodessa jo 120-kertainenalue - ja laajempi, jos kyseessä on vain jokin osa väestä siellä, esim. tietyllä tavalla harrastuneet, jotka haluavat paremmat työmahdollisuudet tuovan kulttuurillisen osaamisen ja moraalin.
Mitä murhat toisaalta voivat merkitä? Ettei osata, että on ihan ala-arvoisella korvattu hienot jutut, ja ettei välitetä itse jutuista, niiden arvoista, niiden ideasta, vaan feikki on korvannut oikean tai ison osan oikeista sydänalueella. Esim. koko suuntaukseen pottuuntuneet haluavat näytellen listiä koko porukan tai sen ihailijat, koska ilmiöstä on ollut liikaa väärissä medioissa, vääräntyyppisille ihmisille tuputettu liikaa. Silloinkin ilmiö eläisi oppimateriaalinsa avulla yksittäisten ihmisten harrastuksena (tai työnä) ympäri maailmaa kuka missäkin, muttei kulttuurillisesti erilaisten alueiden medioiden valtavirtana, vaikka kai yksittäinen radio-ohjelman aihe voisi olla rauhalliseen tyyliin aina joskus tms sekä muutama lainattava kirja kirjastossa.

Paratiisikäsityksestäni tässä blogissa linkkeineen http://paratiisiteoria.blogspot.fi , osa niistä englanniksi. Aloitin englanninkielistä versiota tästäkin blogista, mutta jotenkin se ei tuntunut ottavan tuulta.
Taustatukena suomalaisuuden taidot, suomalainen kulttuuri ja ilmasto-osaaminen, joka vaikuttaa ajattelutapoihin ja toimeliaisuuden tyyppiin, http://opisuomalaisuus.blogspot.fi ja engl. versio http://Finnishskills.blogspot.fi . Näitä pitäisin arvokkaana antina myös muissa maissa.
Nykyisen asuinseutuni Savonlinnan kulttuurista olen kirjoittanut blogissani http://savolaisuudesta.blogspot.fi mutta se on pikemminkin maaseudun taideorientoituneen matkailupaikkakunnan kulttuuria kuin sitä mitä hain paratiisiteoriassani.