tiistai 17. maaliskuuta 2015

Tämä paratiisiteoria on suojaukseksi maailman kovuutta vastaan

Tämä paratiisiteoria on siis kannattavuusajattelun näkemys, että terveet elämäntavat ja maailma terveellä tolalla, täysi tunteidenmukaisuus terveiden elämäntapojen osana, on kannattavin vaihtoehto kovassa maailmassa ja samalla paratiisi elämäntapana.
Jos siis maailma on kova, tämä näkemys voi tuoda tilaa tunteille, hyvälle elämälle ja moraalille, suorastaan paratiisille, ja niin paremman elämän, vaikka maailma on edelleen kova. Tämä paratiisiteoria on siis tuntevan, moraalisen, tulevaisuudesta huolta kantavan jne. ihmisen suojaksi.

Sen sijaan, jos maailma ei ole niin kova, niin yleensä voi itse valita, miten elää, ja sekin voi olla jotain paratiisin suunnalta elämän onnen kannalta, jotakin, mikä tuntuu oikealta, mutta mitä ei kenties osa selittää ja perustella jokaiselle.

Jos siis kuumissa maissa on hyvä elää laiskasti, niin voihan sen yhdistää siihen, että kylmissä maissa on hyvä elää tervehenkisen toimeliaasti.
Ja jos sitten moderni maailma pakottaa töihin viilennetyissä sisätiloissa, niin kenties siihen voi hyvää elämää tuoda kylmien seutujen perinteinen näkemys siitä, miten viileässä elää hyvää elämää.

Työelämää varten lue etenkin blogi http://workandfreetime.blogspot.fi kirjoineen, tai lueta pomolla ja vaimolla yms. Luonnollisesta motivaatiopohjasta yhteiskunnalliselta kannalta työelämässä ja muuten lue http://healthilymoral.blogspot.fi/2011/08/world-is-of-love.html .

torstai 12. maaliskuuta 2015

Tunteet ohjaavat oikein maailmassa

Terveet elämäntavat ovat vahvin valinta kovassa maailmassa. Jos vaistoluontomme sanoo jonkin asian tärkeäksi, ja ymmärrys on vaistoluontomme osa, niin tunteemme kertovat, onko se elämässämme hyvällä tolalla vai huonosti. Niin tunteet ohjaavta meitä oikein maailmassa.

(Tunteet ovat oikeassa, jollei niitä perusta valheisiin taiu harhaluuloihin. Meillä voi olla etäisempiä ja läheisempiä tavoitteita, joihin kaikkiin liittyy tunteita. Halu olettaa jokin asia todeksi voi olla halua virittäytyä perspektiiviin, joka tekee tuon tapaiset asiat paljon helpommiksi ja todennäköisemmiksi. Mutta se voi myös olla sitä, että yritämme epärealistisesti haaveillakin vain nykyisin mahdollisista asioista sen sijaan, että mukavat epätodet väitteet luokittelisimme mukaviksi tavoitteiksi tai joksikin tavoitteenomaisella suunnalla olevaksi, jolle ehkä pitäisi etsiä realistisempi, onnistuneempi muotoilu.)

Tunteita voi olla monesta asiasta ja asian puolesta yhtä aikaa. Kokonaiskuva siitä, mitä tuntee mistäkin ja millainen maailma on, tekee tunteiden seuraamisesta ihan rationaalista, kun tunne yhdistyy asiantilaan, joka on joko tavoiteltava tai kartettava, ja toiminnan relaitisuus tekee käytännön tpteutuksesta järkevää.

Tunteiden seuraaminen usein parantaa kapasiteettia ja voi luoda uusia hyvin toimivia reittejä sinne, missä ei-tunteenomaisesti tarkastellessa niitä ei olisi ollut. Lue enemmän englanniksi http://workandfreetime.blogspot.fi ja katso myös linkillä oleva e-kirja tunteiden roolista työtehossa.


Tulevaisuudenparatiisi on maailman suuria kysymyksiä

Terve maailma ja terveet elämäntavat ovat tieteellisen maailmankuvan perusjuttuja. Ne ovat varsin yleisellä tasolla ja siksi laaja-alaisia, samoin kuin kannattavuuskysymykset tällä tavoin tarkasteltuina. Siksi nämä voivat olla suuria alueita koskevia kysymyksiä.
Kannattavuusnäkemys, tietokoneiden kehitys ja ehkä järjen näkökulma arvoihin, moraaliin ja parhaaseen elämäntapaan ovat objektiivisen ajattelun mittapuulla suuria kysymyksiä, ihmiskunnan tulevaisuuteen vaikuttavia.

Ihmiskunnan tulevaisuudennäkymät ovat olleet synkät, kun teknologisoituminen tuo uhkia ja ihmisen elämäntavat etääntyvät terveestä luonnollisesta ja siitä, mikä toisi onnen. Tulevaisuudenparatiisin mahdollisuus kääntää näkymät positiivisiksi. Taas saa olla tunteva, taas sydämen ääni ohjaa oikein kovassa maailmassa, jos vain ymmärrys, sosiaalinen silmä, elämänviisaus jne. on kyllin hyvä. Synkät tulevaisuudennäkyvmät painavat taakkana harteilla, kun taas valoisat uovat tilaa olla oma itsensä, elää kevein mielin.

Jossakin Aasiassa kai on näkemys syklisestä aikakäsityksestä: alussa oli paratiisi pitkään, sitten se meni rikki aika nopeasti saatiin korjatuksi nopeasti ja taas oli paratiisi pitkään, ainakin tuhansia vuosia, kunnes kenties joskus samantapainen kehityskulku toistui, jne.
Elämäntapojen etääntyessä luonnollisesta meni alkuperäisen elämäntavan eheys rikki ja elinolot huononivat. Tulevaisuudenparatiisin kannattavuus tuo mahdollisuuden korjata elämäntavat luonnollisiksi eheiksi onnellisiksi. Kenties syklinen aikakäsitys näin voisi pitää paikkansa?

keskiviikko 11. maaliskuuta 2015

Paratiisiteoriasta kertomisesta

Terveet elämäntavat ovat (evoluution tai jumalan viisauden luoma) paras vaihtoehto kovassa maailmassa.
Jos jää miettimään, millaisia ideaalisen terveet elämäntavat ovat, huomaa, että ainakin maailma terveellä tolalla on niiden osa ja että tunteet ovat osa terveitä elämäntapoja. Ideaalisen terve maailma terveine elämäntapoineen ja tunteineen on kuin maailma aikojen alussa, alkuparatiisi. Alkuparatiisin kaltainen maailma olisi siis kannattavin kovassa maailmassa ja siksi paratiisi on tulevaisuudenvaihtoehto, johon voi huoletta satsata.

tiistai 10. maaliskuuta 2015

Vanhoja paratiisiteoria-aiheisia videoitani

Videos in English about my paradise theory. Some 240, on two playlists, but some are outside the subject or not so important. From years 2007-2009, if I remember right.

My Gaia paradise theory, playlist on my video channel http://www.youtube.com/khtervola
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1536B5F7AD461ED7
(continued, playlist:)
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1BC394EC01AEE809

Video, jonka joskus tein: luonnontieteellinen näkökulma paratiisin mahdollisuuteen

Ääni on kovin hiljainen, suomenkielinen puheääneni, akateemisiin asioihin sopiva. MUISTA KÄÄNTÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUS HILJAISELLE KUUNNELTUASI!

Videoon lisäisin: Terveissä elämäntavoissa on siis kovin monta puolta ja niin muut kauniit tavoitteet kuin selviytyminen ja hyvä toimintakyky voidaan nähdä selviytymis- ja toimintakykytavoitteiden osina, esim. uskonto hyödyllisenä maailman terveydelle, joka siis on paras selviytymisstrategia, samoin moraali yhteisön, maailman ja ihmissuhteiden tervehenkisyyden eli parhaimman ja viisaimman toimivuuden tuojana ja onni indikaattorina elämäntavan ja maailman terveydestä,eheydestä.