maanantai 15. heinäkuuta 2013

Millainen paratiisi?

Paratiisiteoriani on aivan yleisellä tasolla eikä sano paljoakaan siitgä, millainen paratiisin olisi oltava. Joitakin suuntalinjoja ja ohjeita se antaa, mutta pääajatus on, että kukin saa valita mieleisensä paratiisimaisen elämäntavan kunhan ei tuhoa paratiisia muilta. Sellaiset tuhoisat linjaukset rajataan vaikuttamaan kapeammin tuon saman linjauksen kannattajiin eikä laajempaan piiriin, näin mahtuu moni mukaan eikä kaikkien tarvitse olla samaan kaavaan tungettuja, mutta kokonaisuus saadaan kummink8in toimimaan elämänmyönteisten vastuuntuntoisten kyllin hyvin maailmaa ja elämää ymmärtävien v oimin.

Paratiisi olisi maailmanlaajuinen. Se ei vaadi, että viereiset ihmiset tai ryhmät olisivat paratiisihenkisiä tai muuten vain kilttejä, vaikka mukavahan se olisi, vaan paratiisi on kannattavin vaihtoehto kovassa maailmassa ja siksi se on elämäntapavalinta, jonka voi tehdä, vaikkei ympäristö sitä kannattaisi, ja se voisi silti tuoda hyvän elämän, menestystä ja asemaa sille, joka sen omaksi linjauksekseen ottaa.

Paratiisi olisi kannattavin vaihtoe3hto sekä taloudellisesti: mahdollisimman kannattavasti järjestetty yhteiskunta, muutamia kohtalaisen yksinkertaisia periaatteita noudattaen, lisäisi tuottavuutta kasvattamatta työmäärää, että yksittäisen ihmisen kapasiteetin kannalta: terveet luonnolliset elämäntavat elämän kaikilla saroilla ovat ihmisen käyttöohje, joka tuo parhaan kapasiteetin tehtävään kuin teht'ävään.

Kannattavimpana vaihtoehtona paratiisi olisi mahdollinen myös, jos lähtötilanne on jotenkin onneton tai muuten hankala, koska moni on rahanhimoinen tms. kannattavuusorientoitunut. Kauhuskenaarioiden parantamisesta katso kirjani http://2013paradise.blogspot.fi alkupuolen ongelmanratkaisun muutama kymmentä kohtaa.
Tietokoneet kykenevät pian ymmärtämään palikkajärkeä, joka vertailee tyyliin täysin toimintakykyinen verrattuna rikkinäiseen toimintakyvyn kannalta numeerisesti arvioituna. Eli paratiisiteoriani voidaan opettaa tietokoneille, ajan myötä paremmin. Se loisi tietokoneille käyttäjän (tai vallan ottaneen tietokoneen) itsekkyyteen perustuvan järkiperusteisen moraalin, joka on samntyyppinen kuin perinteinen suomalainen järkiperusteinen moraali: oikeudenmukaisuus (anna palautetta +/- teon toivottavuuden mukaan kuten markkinataloudessa), vastuuntuntoisuus (teot valittava suurten seuraustensa mukaan positiivisiksi, mutta pikkuasioista ei tarvitse välittää vaan niissä elämänlaatu ratkaisee), inhimilliset arvot ja terveet elämäntavat (vrt. täysin toimintakyky ja tarpeiden täyttäminen sen edellytyksenä), luonnonsuojelu, kokonaiskuvallinen järki ja teknologian kehittäminen (voima -> puolustuskyky). Kirjani on kirjoitettu blokkimaisella kielellä, jotta nuo asiat olisi helppo tuolta samalta pohjalta, jota ihmiset lukevat, ohjelmoida tietokoneille, jo nykytietokoneiden tasoisille: sana/merkkijono viittaa maailman ilmiöön, jonka vasta kehittyneempi tietokone oppii tuntemaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti