maanantai 15. heinäkuuta 2013

Liittoutuminen muiden näkemysten kanssa

Paratiisiteoriani on varsin yleisellä tasolla. Se yrittää tehdä mahdollisiksi monet paratiisimaiset tai sen suuntaiset tiet, joita perinteisesti on kannatettu ja joilla on oma näkemyksensä tarkemmasta elämäntavasta tai sen piirteistä, joita noudattaa. Paratiisiteoriani yrittää paikata aukkoja, joita on muilla näkemyksillä kannattavuusnäkemysten ja täyden tunteidenmukaisuuden välillä. Yleensä paras ratkaisu on ollut terveet luonnolliset elämäntavat ja terve maailma. Ne muodostavat ideaalin, josta saa kuvan, kun ajattelee, että jokainen hyvä puoli, mitä maailmassa toivoo, tulisi yhtä aikaa, tai jotakin vielä parempaa, jos ne eivät sellaisinaan sovi yhteen. Koska täydellä kaikenpuolisella terveydell'ä olisi kaikki hyvät puolet yhtä aikaa, mm. se olisi täysin tunteidenmukainen, ja koska terve maailma toimii joka kannalta paremmin kuin muunlainen osin rikkinäinen maailma, niin kannattavuuspåerustelut täm'än mallin avulla tukisivat omaa haaveratkaisuasi parhaana kovassa maailmassa tai ainakin parhaan ratkaisun osana, jota terveet luonnolliset elämäntavat ja tervehenkinen moraali tukisivat.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti